پاسخ سُوالات آزمون سوم - پایه سوم

:: پاسخ سُوالات آزمون سوم - پایه سوم

سلام

در ادامه مطلب می توانید پاسخ سُوالات را ببینید.

     

               

        سُوال 1: گزینه  الف   

      سُوال 2: گزینه   الف

      سُوال 3: گزینه  ب      

     سُوال 4: گزینه  ب        

      سُوال 5: گزینه   د       

     سُوال 6: گزینه   ب    

     سُوال 7: گزینه    ج      

     سُوال 8: گزینه   ج

     سُوال 9: گزینه  ج

     سُوال 10: گزینه   ج        
منبع : کلاس ریاضیپاسخ سُوالات آزمون سوم - پایه سوم
برچسب ها : گزینه , سُوال ,  سُوال ,پاسخ سُوالات

اعداد حقیقی ، گویا و گنگ

:: اعداد حقیقی ، گویا و گنگ

               Image result for ‫اعداد حقیقی چه اعدادی هستند‬‎

اعداد گویا

اعداد گویا، حاصل تقسیم دو عدد صحیح بر یکدیگرست، به شرطی که عدد دوّم (مقسوم علیه) صفر نباشد. به بیان دیگر، هر عدد گویا را می‌توان به شکل a/b یا آ بیم نوشت (که a و b اعداد صحیح‌اند).

در ریاضیات، مجموعه اعداد گویا را، عموماً، با Q نمایش می‌دهند. به عنوان مجموعه‌ای شمارا (یا قابل شمارش)، ولی نامتناهی، مجموعهٔ اعداد گویا، خود، زیرمجموعه‌ای‌ست چگال (dense) از مجموعهٔ بزرگ‌تر و عمومی‌تر اعداد حقیقی.

عداد گنگ اعداد اصم

اعداد گنگ، یا اعداد اصم، اعدادی حقیقی هستند که گویا نباشند، یعنی نتوان آن‌ها را به صورت کسری که صورت و مخرجش عدد صحیح باشند نوشت. مجموعه اعداد گنگ مجموعه‌ای ناشمارا است ولی می‌توان اعداد گنگ را روی محور اعداد نمایش داد کار بسیار ساده ایی است کافی است هندسه را در ریاضیات مورد استفاده قرار دهیم . امتحان کنیدمیتوان از رابطه فیثاغورث استفاده کرد.

 

اعداد حقیقی

مجموعه اعداد حقیقی که با R نمایش داده می شود و شامل کلیه ی اعداد صحیح,گویا,طبیعی و حسابی و همچنین شامل R-Q است که اعدادگنگ یا اصم می باشد می شود.

 
منبع : کلاس ریاضیاعداد حقیقی ، گویا و گنگ
برچسب ها : اعداد ,گویا ,حقیقی ,صحیح ,نمایش ,اعداد حقیقی ,مجموعه اعداد ,اعداد گویا، ,اعداد گویا

تعیین رقم یکان اعداد توان دار

:: تعیین رقم یکان اعداد توان دار

     روش تعیین رقم یکان عدد توان دار

یکی از نکات جالب در مورد اعداد توان دار پیدا کردن رقم یکان یک عدد توان دار بدون بدست آوردن مقدار عدد توان دار است. این مسئله با کمی دقت و تیز هوشی قابل حل است .

 اگر اعداد یک رقمی توان دار را تا چند مرحله از توان یک به بالا شروع به محاسبه کنیم و به رقم یکان اعداد به دست آمده توجه کنیم به نکات و قواعد جالبی دست پیدا می کنیم . قواعد مربوط به محاسبه رقم یکان اعداد توان دار در زیر فهرست شده است .

رقم یکان 0 : عددی که رقم یکان آن 0 می باشد به هر توانی که برسد رقم یکان آن برابر صفر می شود .

46201230
رقم یکان 1 : عددی که رقم یکان آن 1 باشد به هر توانی برسد رقم یکان آن برابر یک می شود .
27654119781

رقم یکان 4 : عددی که رقم یکان آن 4 باشد اگر به توان زوج برسد رقم یکان 6 می شود و اگر به توان فرد برسد رقم یکان برا بر 4 می شود .

7945206   به توان زوج رسیده است
124114   به توان فرد رسیده است

رقم یکان 5 : عددی که رقم یکان آن5 باشد به هر توانی برسد رقم یکان آن برابر پنج می شود .

200513845

رقم یکان 6 : عددی که رقم یکان آن6 باشد به هر توانی برسد رقم یکان آن برابر شش می شود .

200613856

رقم یکان 9 : عددی که رقم یکان آن 9 باشد اگر به توان زوج برسد رقم یکان 1 می شود و اگر به توان فرد برسد رقم یکان برا بر 9 می شود .

1509261   به توان زوج رسیده است
2009219   به توان فرد رسیده است
منبع : کلاس ریاضیتعیین رقم یکان اعداد توان دار
برچسب ها : یکان ,توان ,عددی ,اعداد ,به توان ,برابر ,اعداد توان ,توانی برسد ,یکان اعداد ,فرد برسد رقم یکان ,به توان فرد برسد رقم

پاسخ سُوالات آزمون دوم پایه نهم

:: پاسخ سُوالات آزمون دوم پایه نهم

سلام

در ادامه مطلب می توانید پاسخ سُوالات را ببینید.

     

               

       سُوال 1: گزینه  د      

      سُوال 2: گزینه   ب   

      سُوال 3: گزینه  ج            

     سُوال 4: گزینه  د             

      سُوال 5: گزینه   ج            

     سُوال 6: گزینه   ب          

     سُوال 7: گزینه    ب           

    سُوال 8: گزینه   ج

     سُوال 9: گزینه  ج

       سُوال 10: گزینه   ب           منبع : کلاس ریاضیپاسخ سُوالات آزمون دوم پایه نهم
برچسب ها :  سُوال ,  سُوال ,گزینه   ب ,پاسخ سُوالات